Moja zóna

Základná umelecká škola na Exnárovej ul. 6 v Bratislave

Exnárova 6, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
31769403
2020974461
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
20,2 tis. €
480,1 %
2020/2019