Moja zóna

Základná škola Turnianska 10

Turnianska 10, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka
31771424
2020994393
Nemá
50-99 zamestnancov
01.06.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A