Moja zóna

Základná škola Gessayova 2

Gessayova 2, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka
31771475
2021017570
Nemá
50-99 zamestnancov
01.06.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
5,49 tis. €