Moja zóna

Základná škola v Malackách, Záhorácka ul. 95

Záhorácka 95, 901 01 Malacky
31773729
2021609689
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
27,3 tis. €
N/A