Moja zóna

Základná umelecká škola

Hálkova 56, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31780334
2020957455
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A