Moja zóna

Spojená škola Dolinského 1 84101 Bratislava

Jána Valašťana Dolinského 1, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
31780407
2020959039
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A