Moja zóna

Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Majerníkova 62, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31780504
2020987001
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
531 tis. €
136,9 %
2020/2019