Moja zóna

Špeciálna základná škola s materskou školou

Žehrianska 9, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka
31780768
2020970336
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
151 tis. €
3,8 %
2020/2019