Moja zóna

Základná škola na Medzilaboreckej 11 v Bratislave

Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
31780776
2020974340
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
479 tis. €