Moja zóna

Základná škola na Kulíškovej ul.č. 8 v Bratislave

Kulíškova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
31780792
2020974329
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
329 tis. €