Moja zóna

Stredisko služieb škole

Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
31780857
Nemá
nezistený
01.01.1997
Inšt.kanal,výhrev.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stredisko služieb škole


Štatutári Stredisko služieb škole


Spoločníci Stredisko služieb škole


Predmety podnikania Stredisko služieb škole


Kataster Stredisko služieb škole


Skrátené výkazy Stredisko služieb škole