Moja zóna

Základná škola, I. Bukovčana 3, Bratislava

Ivana Bukovčana 3, 841 07 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves
31780865
2020968675
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A