Moja zóna

Špeciálna základná škola s materskou školou

Karpatská 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31780890
2020953473
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
40 tis. €