Moja zóna

Základná škola Pankúchova 4

Pankúchova 4, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
31781853
2020987958
Nemá
50-99 zamestnancov
01.06.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
5,38 tis. €