Moja zóna

Základná škola Budatínska

Budatínska 61, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka
31781977
2020998595
Nemá
50-99 zamestnancov
01.06.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,26 tis. €