Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Odborárska 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31785204
2021361342
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
5,39 tis. €