Moja zóna

Materská škola

Miletičova 37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
31786995
2021457383
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,33 tis. €