Moja zóna

Materská škola

Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
31787002
2021425164
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A