Moja zóna

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

Teplická 7, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31787088
2021380911
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
714 tis. €
-89 %
2020/2019