Moja zóna

Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Vazovova 6, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31787142
2021388017
Nemá
3-4 zamestnanci
01.01.1998
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A