Moja zóna

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
31797920
2021486643
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2000
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
190 tis. €
1 515,5 %
2016/2015