Moja zóna

Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava

Milana Marečka 20, 841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves
31808999
2022050635
Nemá
25-49 zamestnancov
22.08.2005
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
10,4 tis. €
-23 %
2020/2019