Moja zóna

Materská škola, Pavla Horova 3, Bratislava

Pavla Horova 3, 841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves
31809006
2022050602
Nemá
50-99 zamestnancov
22.08.2005
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A