Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551

Kuchyňa 551, 900 52 Kuchyňa
31810268
2021639884
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551


Štatutári Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551


Kataster Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551