Moja zóna

Základná škola Plavecký Štvrtok

Plavecký Štvrtok 351, 900 68 Plavecký Štvrtok
31810276
2021635792
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
56,8 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Plavecký Štvrtok


Štatutári Základná škola Plavecký Štvrtok


Spoločníci Základná škola Plavecký Štvrtok


Predmety podnikania Základná škola Plavecký Štvrtok


Kataster Základná škola Plavecký Štvrtok


Skrátené výkazy Základná škola Plavecký Štvrtok