Moja zóna

Základná škola Plavecký Štvrtok

Plavecký Štvrtok 351, 900 68 Plavecký Štvrtok
31810276
2021635792
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
6,15 tis. €