Moja zóna

Základná škola Rohožník

Rohožník 399, 906 38 Rohožník
31810284
2021638399
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Rohožník


Štatutári Základná škola Rohožník


Spoločníci Základná škola Rohožník


Predmety podnikania Základná škola Rohožník


Kataster Základná škola Rohožník


Skrátené výkazy Základná škola Rohožník