Moja zóna

Základná škola Sološnica

Sološnica 7, 906 37 Sološnica
31810292
2021638278
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
218 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Sološnica


Štatutári Základná škola Sološnica


Spoločníci Základná škola Sološnica


Predmety podnikania Základná škola Sološnica


Kataster Základná škola Sološnica


Skrátené výkazy Základná škola Sološnica