Moja zóna

Základná umelecká škola Štefánikova 27 900 28 Ivanka pri Dunaji

Štefánikova 27, 900 28 Ivanka pri Dunaji
31810331
2021636903
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A