Moja zóna

Základná škola s materskou školou Jána Ámosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava

Hubeného 25, 831 53 Bratislava - mestská časť Rača
31810497
2021681772
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,36 tis. €
969 tis. €
208,9 %
2019/2018