Moja zóna

Materská škola

Cyprichova 74, 831 05 Bratislava - mestská časť Rača
31810501
2021636474
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
942 tis. €
208,9 %
2019/2018