Moja zóna

Centrum voľnoho času

Hlinická 3, 831 05 Bratislava - mestská časť Rača
31810519
2021650378
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A