Moja zóna

Základná škola s materskou školou ul. Jána Rášu č. 430 900 86 BUDMERICE

J. Rášu 430, 900 86 Budmerice
31810543
2021636012
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,92 mil. €
3 581,7 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou ul. Jána Rášu č. 430 900 86 BUDMERICE


Štatutári Základná škola s materskou školou ul. Jána Rášu č. 430 900 86 BUDMERICE


Spoločníci Základná škola s materskou školou ul. Jána Rášu č. 430 900 86 BUDMERICE


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou ul. Jána Rášu č. 430 900 86 BUDMERICE


Kataster Základná škola s materskou školou ul. Jána Rášu č. 430 900 86 BUDMERICE


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou ul. Jána Rášu č. 430 900 86 BUDMERICE