Moja zóna

Základná škola

Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31810934
2021648442
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A