Moja zóna

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Škarniclova 1, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31810969
2021648596
Nemá
50-99 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A