Moja zóna

Základná škola s materskou školou M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 81109 Bratislava

Grösslingová 48, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31810993
2021687118
Nemá
50-99 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,56 tis. €