Moja zóna

Centrum voľného času

Štefánikova 35, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31811027
2021649971
Nemá
10-19 zamestnancov
01.05.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
16,6 tis. €
-43,2 %
2020/2019