Moja zóna

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KOLLÁROVA 2 90021 SVÄTÝ JUR

Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur
31811469
2021667956
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A