Moja zóna

Základná škola Dr. Jozefa Dérera

Gen.M.R.Štefánika 7, 901 01 Malacky
31811493
2021672455
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
77,5 tis. €
160,5 %
2017/2016