Moja zóna

Centrum voľného času

M. Rázusa 30, 901 01 Malacky
31811507
2021672367
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
49,6 tis. €
-52,7 %
2020/2019