Moja zóna

Materská škola Gajary

Hlavná 88, 900 61 Gajary
31811523
2021672807
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A