Moja zóna

Základná škola 90067 Láb č. 489

Láb 489, 900 67 Láb
31811612
2021679473
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
68,6 tis. €
6,5 %
2020/2019