Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Čataj 113, 900 83 Čataj
31811949
2021682498
Nemá
10-19 zamestnancov
01.08.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A