Moja zóna

Materská škola

Janka Kráľa 1, 900 31 Stupava
31813011
2021704795
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A