Moja zóna

Materská škola

Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava
31813020
2021704872
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A