Moja zóna

Poliklinika Nové Mesto

Tehelná 26, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31813704
Nemá
nezistený
15.10.2002
Čin.špec.lekár.praxe

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poliklinika Nové Mesto


Štatutári Poliklinika Nové Mesto


Spoločníci Poliklinika Nové Mesto


Predmety podnikania Poliklinika Nové Mesto


Kataster Poliklinika Nové Mesto


Skrátené výkazy Poliklinika Nové Mesto