Moja zóna

Materská škola Plavecký Štvrtok

Plavecký Štvrtok 89, 900 68 Plavecký Štvrtok
31814204
2021707039
Nemá
5-9 zamestnancov
01.02.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Plavecký Štvrtok


Štatutári Materská škola Plavecký Štvrtok


Spoločníci Materská škola Plavecký Štvrtok


Predmety podnikania Materská škola Plavecký Štvrtok


Kataster Materská škola Plavecký Štvrtok


Skrátené výkazy Materská škola Plavecký Štvrtok