Moja zóna

Materská škola Plavecký Štvrtok

Plavecký Štvrtok 89, 900 68 Plavecký Štvrtok
31814204
2021707039
Nemá
5-9 zamestnancov
01.02.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A