Moja zóna

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky

Nám. 4. apríla 18, 900 33 Marianka
31815995
2021890530
SK2021890530
10-19 zamestnancov
07.11.2003
Obrana

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
25,9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky


Štatutári Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky


Spoločníci Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky


Predmety podnikania Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky


Kataster Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky