Moja zóna

Základná umelecká škola

Jesenského 6, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31816088
2021674721
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A