Moja zóna

Základná umelecká škola

Radlinského 53, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31816118
2021650202
Nemá
5-9 zamestnancov
01.05.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A