Moja zóna

Materská škola, Brezová ulica č. 738/27, Dunajská Lužná

Brezová 27, 900 42 Dunajská Lužná
31816673
2021664689
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A